Z nieukrywaną dumą informujemy, że nasi Ósmoklasiści doskonale poradzili sobie z egzaminem wieńczącym edukację w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 7.

Wyniki w procentach

Uczniowie stanęli na wysokości zadania, pomimo utrudnień związanych ze zdalnym nauczaniem. Uzyskane przez Nich wyniki należą do najwyższych w kraju, są zdecydowanie wyższe od średniej krajowej i średniej uzyskanej w Małopolsce. Szczegóły prezentujemy poniżej:

 

Skala staninowa plasuje nas w 9 – najwyższym staninie.Wyniki w centylach

W naszej szkole:
  • z języka polskiego – jeden uczeń osiągnął – 100 centyl, 16 uczniów – powyżej 90 centyla, a 9 uczniów w przedziale 89-82 centyla.
  • matematyka: 8 uczniów z wynikiem 100% – 100 centyl, 9 uczniów w przedziale 98- 90 centyla, 8 uczniów w przedziale 88-81 centyla
  • język angielski: 15 uczniów z wynikiem 100% – 100 centyl, 10 uczniów z wynikiem 98%- 92 centyl, 3 uczniów z wynikiem 96%- 85 centyl.
Na zaświadczeniu o wynikach ósmoklasisty, które otrzymują zdający, podany jest wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego przedmiotu egzaminacyjnego. 

Wynik procentowy określa odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za rozwiązanie zadań z danego przedmiotu.

Wynik centylowy określa odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Umożliwia to każdemu zdającemu porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju i np. oszacowanie swoich szans w rekrutacji do szkoły średniej.