Z dumą informujemy, że nasi Uczniowie doskonale poradzili sobie z egzaminem wieńczącym edukację w szkole podstawowej, pomimo utrudnień związanych z pandemią.

Uzyskane przez Nich wyniki są zdecydowanie wyższe od średniej krajowej i średniej uzyskanej w Małopolsce. Szczegóły prezentujemy poniżej:

Skala staninowa plasuje nas w 9 – najwyższym staninie.