Z dumą przedstawiamy wyniki naszych Ósmoklasistów, którzy doskonale poradzili sobie z egzaminem ukończenia szkoły podstawowej.

Wyniki w procentach

Uczniowie stanęli na wysokości zadania, uzyskane przez Nich wyniki należą do najwyższych w kraju, są zdecydowanie wyższe od średniej krajowej i średniej uzyskanej w Małopolsce. Szczegóły prezentujemy poniżej:

Skala staninowa plasuje nas w 9 – najwyższym staninie z matematyki i języka angielskiego oraz w 8 – z języka polskiego.

Z języka polskiego 18 uczniów naszej Szkoły uzyskało z języka polskiego najwyższy 9. stanin w Skali staninowej średnich wyników szkół w całym kraju (według tabeli 79-95%)
W tym:
98% – 1 osoba
93% – 2 osoby
89 %- 2 osoby
87% – 1 osoba
84 % – 3 osoby
82 % – 3 osoby
80% – 6 osób

Z matematyki 34 uczniów naszej Szkoły uzyskało z matematyki najwyższy 9. stanin w Skali staninowej średnich wyników szkół w całym kraju (według tabeli 77-96%)
W tym:
100% – 13 osób
96% – 6 osób
92% – 6 osób
88% – 5 osób
84% – 3 osoby
80% – 1 osoba

Z języka angielskiego 34 uczniów naszej Szkoły uzyskało z języka angielskiego najwyższy 9. stanin w Skali staninowej średnich wyników szkół w całym kraju (według tabeli 88-99%)
100% – 6 osób
98% – 11 osób
96% – 5 osób
95% – 5 osób
93% – 3 osoby
91% – 3 osoby
89% – 1 osoba

Najwyższe wyniki w szkole z trzech przedmiotów egzaminacyjnych uzyskali:

  • Paulina Mrozik 98,6%
  • Julia Prus 95,6 %
  • Agata Ryżak i Magdalena Wilk 95%