Z dumą przedstawiamy wyniki naszych Ósmoklasistów

Wyniki w procentach

Wyniki uzyskane przez naszych Uczniów należą do najwyższych w kraju, są zdecydowanie wyższe od średniej krajowej i średniej uzyskanej w Małopolsce. Szczegóły prezentujemy poniżej:

Wyniki w skali staninowej:

 

Język polski  33 zdających

średnia w szkole  69%,  7 stanin

Zestawienie szczegółowe wyników:

9  stanin (wymagany wynik 80% i wyżej)   5 uczniów

8 stanin (wymagany wynik 79% – 74% )  6 uczniów

7 stanin (wymagany wynik 73% – 69% )  6 uczniów

Matematyka 33 zdających

średnia w szkole 80, 40% ,  9 stanin

Zestawienie szczegółowe wyników:

9 stanin Wynik 100% uzyskali 3 uczniowie

9 stanin ( wymagany wynik 79% – 96%) 22 uczniów , w tym 9 uczniów z wynikiem 92% – 96%, 7 uczniów z wynikiem  84%-88%

8 stanin (wymagany wynik 69%- 78%) 2 uczniów

Język angielski  33 zdających

średnia w szkole 95 %, 9 stanin

Zestawienie szczegółowe wyników:

9 stanin Wynik 100% uzyskało 10 uczniów
9 stanin (wymagany wynik 91%-99%) 18 uczniów, w tym 15 uczniów z wynikiem 95%- 98%
8 stanin (wymagany wynik 83%-90%)  2 uczniów