Minął rok wytężonej pracy projektowej. Dwa tygodniowe pobyty uczniów SSP7 w szkole w Sewilli zaowocowały nie tylko nowymi znajomościami i niezapomnianymi wrażeniami, ale również (a może przede wszystkim) stworzyły możliwość kulturowego i językowego zaczerpnięcia ze źródła tym, którzy uczą się języka hiszpańskiego. To już było. Kolejne możliwości są znacznie bliżej – stwarza je działający w Krakowie Instytut Cervantesa organizujący kursy językowe oraz promujący kulturę hiszpańskojęzyczną. Dnia 14 czerwca wszyscy uczestnicy mobilności wzięli udział w zorganizowanych przez Instytut warsztatach, których celem było nie tylko zapoznanie uczniów z ofertą Instytutu, ale również podsumowanie części projektu dotyczącej zabytków UNESCO w Hiszpanii.