W ubiegłym tygodniu w klasach 7 i 8 gościły Maja Łoziak i Antonina Bieryt- uczennice Liceum Pijarów, które są autorkami społecznego projektu zbiorki ubrań dla osób przebywających w ośrodkach dla bezdomnych, zorganizowanego w ramach olimpiady “Zwolnieni z Teorii”. Sukces tej inicjatywny skłonił nas do zaproszenia ich, po to, żeby mogły przedstawić kulisy tworzenia tego typu projektów uczniom naszej szkoły.

“Zwolnieni z Teorii”, to pierwsza praktyczna olimpiada, w której  mogą uczestniczyć uczniowie, którzy ukończyli 13 lat. Projekt  składa się z czterech etapów, w trakcie których specjalnie przydzielony mentor pomaga w ukończeniu podjętej inicjatywy.

Finalnie, oprócz satysfakcji z wykonanej pracy, która realnie pomogła określonym instytucjom, dostaje się cenione wśród pracodawców międzynarodowe certyfikaty zarządzania projektami.

https://zwolnienizteorii.pl/