Fakt, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją uczniowie naszej Szkoły uczcili aktywnościami sportowymi na boisku, połączonymi z zadaniami, które powiązane były z czasami stanisławowskimi, wszak naczelna dewiza oświecenia brzmiała: „uczyć, bawić i wzruszać”.
Niektórzy rapowali zatem bajki Ignacego Krasickiego, inni drużynowo zaliczali gole, czy wsady do kosza, kolejni natomiast zastanawiali się na przykład nad menu obiadów czwartkowych 🙂