Numery kont

Wpłaty za czesne (konto główne):  38 1240 4588 1111 0000 5486 4294.

Wpłaty za rajdy, zielone szkoły, wycieczki (konto wycieczkowe): 07 1240 4588 1111 0010 4170 5604.

Wpłaty za obiady KUCHNIA KRAKOWSKA (Cater – Ad Usługi Kateringowe Adam Tałach ul. Pod Lasem 6, 32 – 071 Kamień): nr konta: 95 1160 2202 0000 0004 9648 3700

Konto zarządu SKT nr 38 Społecznego Towarzystwa Oświatowego: 80 1240 1444 1111 0010 1397 2821

Zespół Psychologiczno - Pedagogiczny
Michał Stolarek

Wtorek – 9.55 -15.15
Czwartek – 11.45 – 16.05
Piątek –  10.50 – 16.05

Natalia Nawałka

Poniedziałek – 11.30 – 15.15
Wtorek – 12.45 – 15.15
Środa 12.30 – 16.15

Katarzyna Sowa

Poniedziałek – 11.30 – 16.05
Środa – 11.45 – 16.00
Czwartek – 9.55 – 16.05

Katarzyna Żurowska

Czwartek – 15.30 – 16.05

 

Konsultacje nauczycieli z rodzicami

Konsultacje indywidualne są uzupełnieniem i wzbogaceniem kontaktów zbiorowych (wywiadówek szkolnych). Ich tematem są nie tylko sytuacje wychowawcze czy życiowe ogółu uczniów danej klasy czy szkoły, ile różne sprawy związane z każdym z nich oddzielnie. Podczas takich spotkań nauczyciele i rodzice mogą poddać głębszej refleksji i analizie sposoby zachowania się konkretnego ucznia, warunki jego życia w domu, powodzenia lub niepowodzenia w szkole, trudności wychowawcze jakie sprawia, dążenia życiowe, wybór dalszego kształcenia itp. Kontakty w „cztery oczy” stanowią dużą pomoc w ustaleniu właściwego postępowania z danym uczniem i w unikaniu błędów, na jakie narażeni są w swej pracy nauczyciele i rodzice. Odgrywają też niemałą rolę w zdobywaniu przez nich informacji o różnych zasługujących na uwagę kwestiach, związanych z zachowaniem i postępami w nauce ucznia, a także niekiedy z jego szczególną sytuacją losową.

Konsultacje odbywać się będą po wcześniejszym ustaleniu terminu z nauczycielem za pomocą poczty w dzienniku Librus.

Zamów obiad

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Rozkład dzwonków