Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!
Prezentujemy kolejne dary książkowe, które dotarły do naszej biblioteki w ramach akcji „WYDAWNICTWA DLA BIBLIOTEKI” od Wydawnictwa Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie. Składamy podziękowania dla Wydawnictwa za bezinteresowne wsparcie naszej biblioteki materiałami książkowymi. Zapraszamy do wypożyczania książek i zapoznania się z działalnością Ignatianum: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/kontakt-z-wydawnictwem.htm .
Poniżej prezentujemy podarowane nam publikacje.