Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”.

Hasło VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

 

 

            30 października 2018 roku Przyjaciółmi biblioteki szkolnej stali się pierwszoklasiści. W poczet czytelników biblioteki przyjętych zostało 39 uczniów. Ponadto do grona czytelników w ostatnim czasie bibliotekarz przyjął innych nowych uczniów naszej placówki.

Wszyscy wychowankowie zostali zapoznani z  regulaminem korzystania z biblioteki szkolnej oraz czytelni w formie obrazkowej. Zajęcia biblioteczne wzbogacone zostały krótkim filmem animowanym na temat czytelnictwa. Uczniom zostały odczytane Prośby Książek. Nowi użytkownicy biblioteki złożyli ślubowanie czytelnicze oraz otrzymali karty biblioteczne, dzięki nowoczesnej technologii systemu bibliotecznego Librus Biblioteka. W trakcie zajęć zostały przeprowadzone quizy czytelnicze.

Lekcja biblioteczna zakończyła się uroczystym Pasowaniem na Czytelnika, wielką zakładką do książek. Pierwszoklasiści wypożyczyli również pierwszy raz książkę w bibliotece szkolnej.

Podczas Pasowania na Czytelnika bibliotekarza wspierały uczennice klasy 5a: Ania Gałys oraz Nina Chronowska – członkinie Aktywu Bibliotecznego Mole Krejzole.. Dziewczęta przeprowadziły konkursy czytelnicze oraz pomogły w organizacji całego przedsięwzięcia.

Zapraszamy do fotorelacji!