Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji do projektu „Głos naszych uczniów głosem obywateli Europy”.

Rekrutacja uczniów zostanie przeprowadzona na początku przyszłego roku szkolnego, w dniach 13 -17.09 2021. W tym czasie zainteresowani uczniowie muszą złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • kartę zgłoszenia (zał. 1 do Regulaminu rekrutacji) dostępną w sekretariacie Szkoły i na stronie internetowej Szkoły
  • propozycję logo projektu w formacje A4 stworzoną przez ucznia.

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie.

Regulamin rekrutacji do pobrania

Koordynatorzy projektu:
Katarzyna Ciechanowicz-Gajewska
Agnieszka Wawrzyk