Uczniowie klasy 2a i 2b uczestniczyli w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez Wodociągi Miasta Krakowa. Dzieci miały okazję poznać tematykę obecności wody w przyrodzie, przyczyny jej zanieczyszczenia, zależności ekosystemów, a tym samym dowiedziały się jaki jest wpływ działalności człowieka na zasoby naturalne. Rozwiązując różne zadania drugoklasiści utrwalali poznane wiadomości. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety oraz materiały edukacyjne.