W tym tygodniu uczniowie ósmych klas naszej szkoły udali się na wycieczkę na Komisariat Policji i Jednostki Straży Pożarnej w Krakowie.
Celem wizyty w Jednostce Straży Pożarnej było przybliżenie pracy strażaków wraz z możliwością zobaczenia używanego w codziennej pracy sprzętu, a także przeprowadzenie prelekcji na temat bezpiecznych zachowań wśród młodzieży.

Wizyta w Komisariacie Policji przybliżyła uczniom pracę policjantów, mogli oni także zobaczyć pomieszczenia i sprzęt policyjny, a także uczestniczyć w prelekcji na temat zagrożeń wśród młodzieży.