W obecnym roku szkolnym nastąpiła zmiana koordynatora Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa ZPB w naszej szkole. Od września 2016 roku funkcję tę będą pełniły panie Katarzyna Olesiak i Ewelina Zabrzeńska.

W ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa ZPB dnia 12.09.2016 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla klas 1-3 szkoły podstawowej prowadzone przez pracowników Straży Miejskiej. Tematem warsztatów była bezpieczna droga do szkoły oraz zasady ruchu drogowego. Jak widać na zdjęciach mali uczniowie naszej szkoły byli bardzo zaangażowani w te cenne lekcje.