Tegoroczny Rajd Jesienny odbył się pod hasłem „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach teoretycznych i praktycznych z udzielania pierwszej pomocy, ucząc kolegów i koleżanki właściwych zachowań, sposobów reagowania i najważniejszych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Podczas warsztatów uczniowie uczyli się jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, jak prawidłowo wezwać karetkę, jak prawidłowo wykonać masaż serca.

Celem warsztatów było:

  • kształtowanie świadomości i postaw dzieci, które sprzyjają bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci,
  • przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań na wypadek zagrożenia,
  • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • kształtowanie zachowań prospołecznych oraz przygotowanie dzieci do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.