17. listopada obchodziliśmy w Naszej Szkole Europejski Dzień Wynalazcy.
Został zorganizowany dla uczniów naszej szkoły  konkurs na najlepszy poster dotyczący europejskiej wynalazczości. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za około 2 tygodnie.
W trakcie całego dnia była przedstawiana prezentacja przygotowana przez uczniów klasy 8B: Hannę Głuszak, Stefanię Rogowską, Alexa Mycińskiego i Adama Paszka. W czasie trwania tej prezentacji można było prosić jej autorów o wiele dodatkowych informacji. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem pozostałych uczniów, głównie z klas młodszych.
W tym dniu również nauczyciele mogli na swoich lekcjach  porozmawiać z uczniami na temat:  „Jak wynalazki na przestrzeni dziejów miały wpływ na poprawę życia człowieka” Dziękujemy wszystkim za aktywny i spontaniczny udział w tym święcie i do zobaczenia w przyszłym roku.