W jednej z kamienic przy ulicy Floriańskiej 41 mieszkał i miał swoją pracownię najwybitniejszy polski malarz historyczny Jan Matejko. Obecnie mieści się tam oddział Muzeum Narodowego. Można w nim zobaczyć wnętrza domu artysty i część zgromadzonych przez niego zbiorów. Muzeum – dom Mistrza był kolejnym celem uczniów klas trzecich, którzy w tym roku poszerzają swoją wiedzę o Krakowie.

Skorzystaj!

W 2023 roku minęła 185. rocznica urodzin i 130. rocznica śmierci Jana Matejki. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając jego twórczość oraz działalność publiczną i patriotyczną, ustanowił rok 2023 Rokiem Jana Matejki.

Z tej okazji w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, Al. 3 Maja 1, do 7.01.2024 trwa wystawa czasowa „Matejko. Malarz i historia” prezentująca historyczne obrazy Mistrza, a także szkice i rekwizyty wykorzystywane przez niego w trakcie tworzenia.