W październikowy dzień klasy 2, wzięły udział w warsztatach archeologicznych w Nowej Hucie – Branice. Zajęcia były okazją do przyswojenia przez dzieci wiedzy z zakresu historii oraz archeologii. Podczas warsztatów, dzieci zwiedziły renesansową rezydencję obronnej oraz ekspozycji, uczestniczyły w zaimprowizowanych badaniach wykopaliskowych oraz brały udział w zajęciach ceramicznych.